OVER ONS

Werkwijze & Tarieven

ADVOCAAT

Jorg van mulKen

“Een gedreven ambitieuze advocaat.”

In 2013 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht met de specialisatie Arbeid- en Ondernemingsrecht. Hij is zowel tijdens als na zijn studie werkzaam geweest bij een commercieel juridisch kantoor en heeft daar praktijk- en proceservaring opgedaan.

In 2016 heeft hij zijn carrière voortgezet op een advocatenkantoor in Maastricht waar hij zich naast zijn algemene praktijk meer is gaan richten op de specialisaties Asiel- en Vluchtelingenrecht, het regulier vreemdelingenrecht en het Sociale zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland (VAJN) en de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV).

Met zijn gedrevenheid en vechtlust zet hij zich in om een maximaal resultaat te behalen voor zijn cliënten, zonder daarbij de meest praktische oplossing uit het oog te verliezen. Jorg heeft een bijzonder sterk rechtvaardigheidsgevoel en dat uit zich in zijn praktijk.

Hij heeft ervaring opgedaan met procedures bij verschillende rechtbanken door heel Nederland, bij gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) en diverse klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

In 2013 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht met de specialisatie Arbeid- en Ondernemingsrecht. Hij is zowel tijdens als na zijn studie werkzaam geweest bij een commercieel juridisch kantoor en heeft daar praktijk- en proceservaring opgedaan.

In 2016 heeft hij zijn carrière voortgezet op een advocatenkantoor in Maastricht waar hij zich naast zijn algemene praktijk meer is gaan richten op de specialisaties Asiel- en Vluchtelingenrecht, het regulier vreemdelingenrecht en het Sociale zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland (VAJN) en de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV).

Met zijn gedrevenheid en vechtlust zet hij zich in om een maximaal resultaat te behalen voor zijn cliënten, zonder daarbij de meest praktische oplossing uit het oog te verliezen. Jorg heeft een bijzonder sterk rechtvaardigheidsgevoel en dat uit zich in zijn praktijk.

Hij heeft ervaring opgedaan met procedures bij verschillende rechtbanken door heel Nederland, bij gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) en diverse klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Verder voldoet hij aan de kwaliteits- en kwantiteitseisen die de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand stellen en is hij verplicht om elk kalender jaar volgens normen van de Nederlandse orde van advocaten en de vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand voor al zijn specialisaties de vereiste opleidingspunten te behalen.

Mr. J.P. van Mulken staat in het rechtsgebieden register bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden, Asiel- en Vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en Sociaal Zekerheidsrecht.

Verder voldoet hij aan de kwaliteits- en kwantiteitseisen die de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand stellen en is hij verplicht om elk kalender jaar volgens normen van de Nederlandse orde van advocaten en de vereisten van de Raad voor Rechtsbijstand voor al zijn specialisaties de vereiste opleidingspunten te behalen.

Mr. J.P. van Mulken staat in het rechtsgebieden register bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden, Asiel- en Vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en Sociaal Zekerheidsrecht.

WERKWIJZE

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN

Of u zich nu als ondernemer of particulier tot NOOR Advocatuur wendt, er wordt altijd in goed overleg met u gekeken naar het voor u te bereiken resultaat en de meest efficiënte manier om dat resultaat te bereiken. NOOR Advocatuur houdt daarbij altijd uw financiële belangen in het oog.

Doelgericht

Met een analytisch sterke benadering wordt doortastend en doelgericht te werk gegaan.

Goede communicatie

Openheid en een goede communicatie tussen advocaat en cliënt speelt daarin een belangrijke rol. Hierbij wordt gecommuniceerd in moderne alledaagse taal die gemakkelijk te begrijpen is, zodat u niet wordt ondergedompeld in lastige juridische termen en begrippen. Zo kunt u de processen goed volgen en daarin meedenken.

Integriteit en transparantie

Integriteit en transparantie zijn kernwaarden van NOOR Advocatuur. Daarnaast wordt verder gekeken dan alleen het juridische geschil en is NOOR Advocatuur graag persoonlijk betrokken bij een organisatie of de persoonlijke situatie van een cliënt.

Doelgericht

Met een analytisch sterke benadering wordt doortastend en doelgericht te werk gegaan.


Goede communicatie

Openheid en een goede communicatie tussen advocaat en cliënt speelt daarin een belangrijke rol. Hierbij wordt gecommuniceerd in moderne alledaagse taal die gemakkelijk te begrijpen is, zodat u niet wordt ondergedompeld in lastige juridische termen en begrippen. Zo kunt u de processen goed volgen en daarin meedenken.

Integriteit en transparantie

Integriteit en transparantie zijn kernwaarden van NOOR Advocatuur. Daarnaast wordt verder gekeken dan alleen het juridische geschil en is NOOR Advocatuur graag persoonlijk betrokken bij een organisatie of de persoonlijke situatie van een cliënt.TARIEVEN

NOOR Advocatuur werkt op basis van een uurtarief, op basis van een vaste prijsafspraak of op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoeging.

Afhankelijk van de vereiste specialisatie of complexiteit van een rechtsvraag of geschil wordt met u een vaste prijs, een kostenplafond of een concurrerend uurtarief overeengekomen. Altijd wordt met u op voorhand een inschatting gemaakt van de kosten en gekeken naar wat daarin voor uw situatie het meest geschikt is.

Aan ondernemingen kan bij afname van een vast aantal uren een gereduceerd tarief worden geboden. 

NOOR Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening, de gelden die u toekomen worden rechtstreeks aan u betaald. 

Als u de kosten voor rechtsbijstand niet kunt betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. NOOR Advocatuur vraagt dit dan voor u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. U betaalt een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen en vermogen.
Gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt u niet zomaar. Hiervoor gelden voorwaarden. Zoals de hoogte van uw inkomen (wel of niet uit eigen zaak) en het vermogen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met NOOR Advocatuur of kijk voor meer informatie op de website https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/voorwaarden/ 
Afhankelijk van de complexiteit van een zaak, het financiële belang en de spoed die met een zaak is gemoeid kan er met u een concurrerend uurtarief worden overeengekomen. Dit gebeurt altijd in overleg met u en deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. 
 
Indien de zaak zich daarvoor leent en u liever op voorhand weet wat de kosten gaan zijn die u kwijt bent aan uw advocaat kan er ook in overleg met u een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Dit gebeurt altijd in overleg met u en deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. 
 
Het kan ook voorkomen dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bij een verzekeraar, maar toch graag de zaak wilt laten behandelen door een zelf aan te wijzen advocaat. In overleg met u kan bekeken worden of dit in uw geval mogelijk is. De kosten voor de advocaat worden dan vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering.