Werken in Nederland

Wanneer u als zogeheten derdelander (dat wil zeggen: u heeft de nationaliteit van een land dat niet behoort tot de EU, EER of Zwitserland) in Nederland als zelfstandige of in loondienst wilt gaan werken, dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het terugvorderen van een onjuiste betaling of overboeking

White computer keyboard with keys that read Funds Transfer

In een recente zaak staat mr. J.P. van Mulken een cliënt bij die schade heeft geleden, nadat zijn e-mailcorrespondentie onderschept was. De cliënt in deze zaak exploiteert bouwwerkzaamheden in Bolivia. In het kader van zijn bedrijf had hij een overeenkomst met een Nederlandse BV gesloten voor de koop van een bouwmachine ter waarde van om […]

Verblijfsvergunning voor een pleegkind

portrait cute little baby children, newborn caucasian infant childhood in happy child care

Mr. Van Mulken heeft verschillende cliënten succesvol bijgestaan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor een in het buitenland verblijvend pleegkind. Hij heeft cliënten daarin begeleid bij het indienen van aanvragen, maar ook bij het aanvechten van een eerdere afwijzing van zo een aanvraag. Hieronder wordt ingegaan op dit specifiek verblijfsrecht en wanneer men daarvoor […]

Gebreken na aankoop van een woning

broken windows

Op dit moment staat NOOR advocatuur de kopers van een woning bij waarbij er een conflict tussen de kopers en de verkoper van de woning is ontstaan. De verkoper is een vastgoedbedrijf dat huizen inkoopt, renoveert en vervolgens doorverkoopt aan particulieren. Het bedrijf hanteert een exoneratiebeding, waarbij het al hun aansprakelijkheid voor eventuele gebreken aan […]

Duurzaam gescheiden leven en de toe te passen norm bij een bijstandsuitkering

Social Security Card with cash money dollar bills - living on a fixed income, benefits SSN

Voor de vaststelling van de hoogte van een bijstandsuitkering is het relevant of de aanvrager gehuwd of alleenstaand is. Als de aanvrager alleen woont en ongehuwd is, geldt de alleenstaande norm. Hierbij wordt 70% van het netto minimumloon uitgekeerd. In het geval dat de gehuwde partners samenwonen en één van de partners recht heeft op […]