Werken in Nederland

Wanneer u als zogeheten derdelander (dat wil zeggen: u heeft de nationaliteit van een land dat niet behoort tot de EU, EER of Zwitserland) in Nederland als zelfstandige of in loondienst wilt gaan werken, dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Duurzaam gescheiden leven en de toe te passen norm bij een bijstandsuitkering

Social Security Card with cash money dollar bills - living on a fixed income, benefits SSN

Voor de vaststelling van de hoogte van een bijstandsuitkering is het relevant of de aanvrager gehuwd of alleenstaand is. Als de aanvrager alleen woont en ongehuwd is, geldt de alleenstaande norm. Hierbij wordt 70% van het netto minimumloon uitgekeerd. In het geval dat de gehuwde partners samenwonen en één van de partners recht heeft op […]